Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thăng Bình: Hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị xã hội trong công tác dân vận

Ngày đăng: 15:21 | 06/01/2020 Lượt xem: 367

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động trong công tác dân vận giữa Ban Chỉ huy Quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, thời gian qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đã thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực thực hiện công tác vận động quần chúng gắn với các phong trào thi đua quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2019, Ban CHQS huyện Thăng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện hiệu quả chương trình thi đua dân vận khéo; xây dựng đơn vị dân vận tốt; nghĩa tình biên giới, hải đảo; chung tay vì biển đảo quê hương; đền ơn đáp nghĩa; chung tay vì người nghèo; hũ gạo vì người nghèo... Lực lượng vũ trang huyện và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, quân đội và các hội, đoàn thể phát động; trọng tâm là các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Chung tay vì biển đảo quê hương”, “Chiến dịch hè tình nguyện năm 2019”các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, mô hình “xóa đói, giảm nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”,… Cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên đóng góp hơn 16.800 ngày công tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ cơ sở vật chất, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng giúp nhân dân xóa nghèo, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà mái ấm công đoàn, giúp học sinh nghèo vươn lên trong học tập, tặng quà và trợ cấp khó khăn cho nhân dân, tư vấn hướng nghiệp nghề nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ về lại địa phương; phòng chống tệ nạn xã hội phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố thế trận lòng dân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Thông qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 
Hội nghị tổng kết công tác dân vận và sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức 
chính trị - xã hội năm 2019

Lực lượng vũ trang huyện và các tổ chức hội, đoàn thể đã tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng và sửa chữa được 30 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, nhận phụng dưỡng 17 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 115 sổ tiết kiệm, 3.037 xuất quà với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng cho đối tượng chính sách. Phối hợp trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang liệt sỹ đúng theo qui định. Phối hợp tuyên truyền xác lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định đề nghị về tỉnh theo Quyết định 290 được 22 trường hợp; Quyết định số 62 được 20 trường hợp, Quyết định 49 được 522 trường hợp, đã có Quyết định chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62 cho 58 trường hợp với số tiền gần 300 triệu đồng. Quyết định 49 cho 376 trường hợp với số tiền hơn 780 triệu đồng, xác minh kết luận quân nhân mất tin, mất tích 04 trường hợp. Lập thủ tục đề nghị giải quyết thương binh cho 02 trường hợp, bệnh binh 01 trường hợp. Ngoài ra, đã huy động hàng ngàn ngày công của Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn viên công đoàn tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc gia đình chính sách neo đơn, đặc biệt Hội LHPN duy trì hoạt động phong trào “Người dâu hiếu thảo”, nhận chăm sóc cha, mẹ liệt sĩ neo đơn, Mẹ Việt Nam anh hùng. Các hội, đoàn thể đã tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, gặp mặt cán bộ quân đội về nghỉ hưu, chuyển ngành, quân nhân phục viên, xuất ngũ ở tại cơ quan, đơn vị nhân các ngày Lễ, ngày thành lập QĐNDVN 22/12, Tết cổ truyền của dân tộc, ...
Qua phối hợp hoạt động với Ban CHQS Thăng Bình, các tổ chức hội, đoàn thể đã chăm lo, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ, phát triển đảng viên ngày càng vững mạnh. Hội LHPN huyện, phát triển 1.112 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 39.626; Liên đoàn lao động huyện phát triển được 438 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên lên 9.500 đoàn viên/10.520 CNVCLĐ đảm bảo chất lượng. Cùng với lực lượng vũ trang, các đoàn thể ở cơ sở có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền giáo dục, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong lực lượng Dân quân và trong QNDB1. Giữ vững 22 chi bộ quân sự có cấp ủy; 100% chỉ huy trưởng cơ cấu cấp ủy địa phương, 100% chỉ huy phó là đảng viên, thôn đội trưởng là đảng viên đạt 84/106 đ/c, đạt tỷ lệ 79,24%, góp phần nâng cao chất lượng Đảng trong LLVT huyện. 
Theo ông Võ Tấn Thuận - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình, qua chương trình phối hợp hoạt động, các cơ quan, đoàn thể có nhiều chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Nhờ đó, đã góp phần xây dựng cơ quan, địa phương cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các đoàn thể cơ sở đã thực hiện tốt tuyên truyền, vận động, tạo nguồn kết nạp 12 đảng viên trong lực lượng dân quân, tuyển chọn 3 đảng viên nhập ngũ... trong năm qua.
Năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên, đoàn viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động cách mạng của địa phương, về nhiệm vụ QP, QSĐP và nhiệm vụ của các Hội, đoàn thể; trong đó tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, quân đội, truyền thống quê hương, truyền thống của các tổ chức hội, đoàn thể. Tập trung vận động LLVT, hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt các chủ trương của huyện về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Tích cực phối hợp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ xã kết nghĩa, xã khó khăn, tham gia xóa hộ nghèo bền vững, thực hiện chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Tích cực vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân ái, nhà Mái ấm công đoàn…; tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội thực hiện tốt công tác vận động cứu trợ nhân đạo, hiến máu tình nguyện, nhận đỡ đầu người tàn tật, neo đơn, góp phần ổn định đời sống nhân dân./.

Tác giả: Minh Quốc

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?