Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quế Sơn: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2020

Ngày đăng: 9:25 | 09/10/2020 Lượt xem: 41

Sáng ngày 08-10/2020, Ban Dân vận Huyện ủy Quế Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2020. Chủ trì hội nghị đồng chí Đặng Thị Thùy Vinh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Thành phần tham dự: Ở tỉnh có đồng chí Lê Thị Thủy - TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ở huyện: có các đồng chí Võ Văn Nhàn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND - UBND, đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể CT-XH huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan, đại diện Hội đồng TĐ-KT huyện; cùng các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy, phóng viên Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện dự và đưa tin; về xã, thị trấn: có các đồng chí là Trưởng Khối và cán bộ phụ trách công tác dân vận xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện trong 10 năm qua đã được triển khai đồng bộ trong các tổ chức của hệ thống chính trị với nội dung cụ thể, chặt chẽ từ huyện đến cơ sở; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra thực hiện phong trào, tổ chức phát động, đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, tập trung chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo. Đến nay, toàn huyện có 50 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và đặc biệt việc thực hiện mô hình "Dân vận khéo" gắn việc xây dựng nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạo sức lan tỏa và tạo sự đồng thuận hưởng ứng tham gia đông đảo của đoàn, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo phương châm “Sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Thông qua hội nghị, đã tuyên dương khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân thực tốt phong trào trong thời gian qua. 

 
Khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2020

Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian đến, tại hội nghị đồng chí Đặng Thị Thùy Vinh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể CT-XH trên địa bàn huyện cần trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Tiếp tục phổ biến quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, đặc biệt là mô hình “Chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang, sạch đẹp” theo khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình dân vận khéo trong “Xây dựng tổ dân phố văn minh”. Kịp thời phát hiện những mô hình mới, cách làm hay thực sự đem lại hiệu quả, có sức lan tỏa và bền vững để nhân ra diện rộng. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo chính quyền các cấp tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền theo Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, kiến thức, có kinh nghiệm, nhiệt tình, hết lòng, hết sức với phong trào, vì nguyện vọng, chính đáng của nhân dân. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu. 

Tác giả: Thúy Lan - Ban DVHU Quế Sơn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?