Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết “Năm dân vận khéo” 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 10:32 | 03/01/2021 Lượt xem: 67

Sáng ngày 31/12/2020, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng, tổng kết “Năm dân vận khéo” 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương. Có hơn 3.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Phúc - Phó Trưởng Ban trực Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực và lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy.

 
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Báo cáo trình bày tại hội nghị cho thấy, qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy, tổ chức đảng góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của Nhân dân. Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm, qua đó, đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân và việc phối hợp công tác dân vận ở vùng biên giới được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhân dân các nước.
Với chủ đề “Năm dân vận khéo”, năm 2020, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng trong công tác dân vận chính quyền, Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các cấp đã thực hiện phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, tập trung chỉ đạo, điều hành, vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài; chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng. Tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử. 
Đáng chú ý, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với hàng trăm nghìn mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, từng cá nhân trong hệ thống chính trị được tôn vinh, góp phần tăng cường lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Dân vận Trung ương tập trung nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về công tác dân vận. Các cơ quan nhà nước tiếp tục chú trọng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận từ phía chính quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; phục vụ Nhân dân, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo pháp luật. Đồng thời, cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò tham gia của Nhân dân trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật và giám sát thực hiện; giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân gắn với lợi ích của đất nước. Cùng với đó, nghiên cứu sửa đổi và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục củng cố, phát huy các cơ chế, chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành để tăng cường trách nhiệm, hành động thống nhất, đạt hiệu quả cao, thực chất. 
Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu thời gian tới công tác dân vận cần tích cực đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, chọn việc, chọn điểm tập trung làm rõ, triệt để, thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận trong hệ thống chính trị; kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng ngành dân vận và cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII, trước mắt là thực hiện tốt công tác dân vận năm 2021 với trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. 

Tác giả: Ngọc Triều - VPTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?