Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thăng Bình: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 7:38 | 14/07/2019 Lượt xem: 380

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

 
Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2019 tại Huyện ủy Thăng Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Huyện ủy Thăng Bình và UBKT cơ sở đã tham mưu, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, và đạt nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
UBKT Huyện ủy và UBKT cơ sở đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy kiểm tra 25 tổ chức đảng và 32 đảng viên; giám sát chuyên đề 09 tổ chức đảng và 10 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức đảng cấp dưới và 12 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 39 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 43 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 15 tổ chức đảng và 17 đảng viên; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đảng phí đối với 31 tổ chức đảng. Về thi hành kỷ luật của đảng, đảng ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy thi hành kỷ luật 12 đảng viên, hình thức 9 khiển trách, 02 cảnh cáo. UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 02 đảng viên, hình thức khai trừ. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm (DHVP) đối với 02 tổ chức đảng và 9 đảng viên; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 03 đảng viên, hình thức khiển trách; đồng thời, qua kiểm tra UBKT Huyện ủy đã đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi số tiền 486.174.403đ. Về giải quyết đơn thư tố cáo, UBKT Huyện ủy tiếp nhận và thực hiện 08 đơn, trong đó, 02 đơn không thuộc thẩm quyền, UBKT Huyện ủy đã mời đối tượng gửi đơn để hướng dẫn gửi đến cơ quan chức năng; 03 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở,; 01 đơn kiến nghị, nội dung này cơ sở đã giải quyết lưu hồ sơ; 01 đơn tố cáo gửi nhiều cơ quan, nhiều cấp đã mời người gửi đơn hướng dẫn gửi đến cơ quan chức năng giải quyết; 01 đơn (kêu cứu), UBKT Huyện ủy mời người gửi đơn để xác định nội dung đơn. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy Thăng Bình cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y bổ sung 03 đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm tra phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống đối với 44 cán bộ, đảng viên là nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc diện Huyện ủy quản lý. 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, UBKT Huyện ủy Thăng Bình tiếp tục tập trung bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2019 để tham mưu và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đúng thời gian đề ra. Chủ động theo dõi, nắm tình hình của cơ sở kịp thời phát hiện những sai phạm để tiến hành kiểm tra DHVP đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhằm chấn chỉnh, kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện sai phạm. Tập trung kiểm tra và kết luận kiểm tra DHVP đối với những tổ chức đảng và đảng viên đã triển khai; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng khảo sát, nắm tình hình, giải quyết kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn tố cáo đối với cán bộ chủ chốt, nhân sự quy hoạch nguồn cấp ủy, kết luận chính xác, rõ ràng, minh bạch tạo cơ sở và sự chủ động cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.../.


Tác giả: Thy Chinh - UBKT Huyện ủy Thăng Bình

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?