Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quảng Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

Ngày đăng: 15:07 | 17/06/2020 Lượt xem: 302

Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo Điều lệ Đảng quy định, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xác định vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây xây dựng Đảng, phục vụ đại hội đảng các cấp, ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 kết hợp quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tổ chức cán bộ; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng kéo dài mà dư luận xã hội quan tâm nhưng đến nay chưa được giải quyết.
UBKT Tỉnh ủy quán triệt, chỉ đạo UBKT các cấp tập trung theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; qua đó kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là cấp uỷ viên, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên; nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, tập trung giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo tiền đề quan trọng cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp có trách nhiệm tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội và thẩm tra tư cách đại biểu; xây dựng đề án nhân sự UBKT cấp mình và thẩm định, cho ý kiến đề án nhân sự UBKT cấp dưới; tham mưu, giúp cấp uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới.
Đồng chí Nguyễn Quang Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực, tiến hành giám sát chuyên đề 137 tổ chức đảng và 333 đảng viên, kiểm tra 147 tổ chức đảng và 397 đảng viên, qua đó chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp. UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định và kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp theo Hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương; tổ chức giám sát chuyên đề 147 tổ chức đảng và 160 đảng viên, kiểm tra 17 tổ chức đảng và 90 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo 13 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của 4 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã xử lý kỷ luật 139 đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, lãnh phí, thiếu gương mẫu, suy thoái đạo đức, lối sống; trong đó, cách chức 4 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 18 đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Huyện ủy Duy Xuyên cho biết: UBKT Huyện ủy Duy Xuyên luôn xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2020, góp phần giúp cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Thời gian qua, UBKT cấp huyện, xã thuộc Đảng bộ huyện Duy Xuyên đã tập trung theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra 2 tổ chức đảng, 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 14 đảng viên, trong đó có 01 huyện ủy viên, 02 đảng ủy viên cơ sở; xem xét, xử lý 3 đơn tố cáo đảng viên, phục vụ tốt công tác nhận xét, đánh giá nhân sự tái cử cấp ủy và nhân sự giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ 2020-2025 và thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy giúp cấp uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; đến thời điểm ngày 17/6/2020, Đảng bộ huyện Duy Xuyên có 62/68 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội, đảm bảo chất lượng, nội dung, kết quả bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đảm bảo số lượng, cơ cấu.
Đến thời điểm này, có thể khẳng định công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và đã phát huy tác dụng, hiệu quả, góp phần tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề tồn đọng, hạn chế, yếu kém, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tác giả: Nguyễn Văn Việt

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?