Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ Tam Kỳ nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 13:56 | 25/06/2020 Lượt xem: 378

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Tam Kỳ tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Đảng bộ thành phố Tam Kỳ hiện có 90 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 6.800 đảng viên, gồm: 37 Đảng bộ, 53 chi bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 17 Đảng ủy doanh nghiệp và 22 chi bộ doanh nghiệp. So với đầu nhiệm kỳ (năm 2015) tăng 25 tổ chức cơ sở Đảng và 2.475 đảng viên. Chính vì vậy, việc lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng đối với Đảng bộ thành phố đòi hỏi phải tập trung quyết liệt, gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy,  mà trực tiếp là sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Tam Kỳ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hằng năm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và gắn với chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên. Kịp thời tổ chức quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đến cán bộ, đảng viên và cụ thể hóa chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Vai trò tham mưu của UBKT các cấp được phát huy tốt, luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng chất lượng, hiệu quả hơn, đảm bảo theo kế hoạch đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt số với nhiệm kỳ trước. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được xem xét, kết luận chặt chẽ, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh, củng cố kiện toàn những nơi yếu kém trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng; công tác đền bù-giải phóng mặt bằng công trình đường cao tốc; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý đất rừng; công tác quản lý, sử dụng tài chính; đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống...qua kiểm tra các cấp ủy, UBKT Thành ủy đã xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm và kiến nghị cấp ủy, UBND thành phố giải quyết một số vấn đề quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, nâng cao vị thế, vai trò của ngành kiểm tra; góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha, hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và công tác kiểm tra của Đảng. Bên cạnh công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, hằng năm Thành ủy và cấp ủy cơ sở tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Kịp thời chỉ đạo củng cố, kiện toàn UBKT Thành ủy và cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng, đảm đương được nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua được phát động và hưởng ứng tích cực đạt hiệu quả; khen thưởng, biểu dương kịp thời những Đảng bộ và đảng viên có thành tích. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.
Kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy và cấp ủy cơ sở kiểm tra 343 tổ chức đảng, tăng 65,7% so với nhiệm kỳ trước và 321 đảng viên, tăng 146,9% so với nhiệm kỳ trước, Giám sát chuyên đề 303 tổ chức đảng, tăng 102% so với nhiệm kỳ trước và 300 đảng viên tăng 112,76% so với nhiệm kỳ trước. Ủy Ban kiểm tra Thành ủy và cơ sở giám sát chuyên đề 346 tổ chức Đảng, tăng 89% so với nhiệm kỳ trước và 246 đảng viên, tăng 73,24% so với nhiệm kỳ trước. Qua giám sát, chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức Đảng và 13 đảng viên, qua đó có sai phạm phải xử lý kỷ luật 01 tổ chức Đảng  và 06 đảng viên; Việc thi hành kỷ luật chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan: Thành ủy, Ủy Ban kiểm tra Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 137 đảng viên, tăng 107,57% so với nhiệm kỳ trước và 02 tổ chức đảng, tăng 50% so với nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, BTV Thành ủy quyết định xóa tên đối với 73 đảng viên và UBKT Thành ủy đề nghị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, đoàn thể đối với 29 trường hợp; Nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường, đã chủ động nắm bắt thông tin qua các kênh để phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra 156 đảng viên (tăng 17,29% so với nhiệm kỳ trước) và 36 tổ chức đảng cấp dưới (giảm 7,69% so với nhiệm kỳ trước); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với 292 tổ chức Đảng, tăng 72,78% so với nhiệm kỳ trước; kiểm tra tài chính Đảng 312 tổ chức Đảng, tăng 52,94% so với nhiệm kỳ trước; Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo được chỉ đạo thực hiện kịp thời. UBKT Thành ủy và cơ sở tiếp nhận 33 đơn phản ánh, tố cáo (tăng 106,25% so với nhiệm kỳ trước) liên quan đến 30 đảng viên và 02 tổ chức đảng, trong đó phải giải quyết 12 đơn, chuyển cho đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền 03 đơn, không giải quyết 18 đơn (do đơn dấu tên, mạo tên,  người tố cáo rút đơn, đơn đã giải quyết không cung cấp được chứng cứ mới...); Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đã tiếp nhận và giải quyết 03 đơn khiếu nại kỷ luật đảng  (tăng 200% so với nhiệm kỳ trước) của 03 đảng viên không giữ chức vụ.
Ngoài ra, công tác phối hợp giữa UBKT Thành ủy với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các cơ quan khối nội chính, các tổ chức chính trị xã xội thành phố và UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh được quan tâm thực hiện ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và có hiệu quả. UBKT Thành ủy đã chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tham mưu xây dựng chương trình và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đạt hiệu quả cao, đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 50 tổ chức Đảng và 52 đảng viên, kiểm tra dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên, giải quyết tố cáo 01 đảng viên, xử lý kỷ luật 02 tổ chức Đảng và 05 đảng viên, giải tán 01 tổ chức Đảng; phối hợp với Thanh tra thành phố kiểm tra dấu hiệu vi phạm 18 đảng viên và 6 tổ chức Đảng, xử lý vi phạm 6 đảng viên, kiến nghị thu hồi ngân sách số tiền trên 120 triệu đồng; phối hợp với Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật 16 đảng viên vi phạm pháp luật, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt Đảng đối với 14 đảng viên để phục vụ công tác điều tra. Phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu BTV Thành ủy kiểm tra đối với 01 tổ chức Đảng và 04 cấp ủy viên.
 Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, đã phát huy tác dụng và hiệu quả trong việc phòng ngừa, hạn chế vi phạm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm. Qua đó, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với những kết quả đạt được, thành phố đã biểu dương khen thưởng 28 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.
Đạt được những kết quả nêu trên, Đảng bộ thành phố rút ra được những kinh nghiệm:
Một là: Cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát đồng thời đầu tư nghiên cứu và nắm vững các quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp trên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát huy được vai trò chủ động của UBKT trong việc xây dựng và tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và cấp mình có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.
Hai là: Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát phải linh hoạt, nhạy bén, vận dụng sáng tạo, đảm bảo nguyên tắc, quy định, quy trình của Đảng; kết hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ công tác đảng trong kiểm tra, đồng thời làm tốt công tác thẩm tra, xác minh; phát huy dân chủ nội bộ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách; lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tinh thần tự giác của tổ chức Đảng, đảng viên làm nền tảng trong công tác kiểm tra, giám sát; khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm những sai phạm.
Ba là: Công tác cán bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; kết hợp việc đánh giá cán bộ hằng năm với bố trí, sử dụng cán bộ đủ uy tín, năng lực thực tiễn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao, hạn chế sai phạm.
Bốn là: Tuân thủ và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các ban của cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, ngành liên quan để tạo sự gắn kết, phối hợp đồng bộ, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên sơ kết, tổng kết để kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.
Năm là: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên cần phối hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ công tác đảng với làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy, UBKT Thành ủy và cấp ủy cơ sở tiếp tục tập trung phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.

             

Tác giả: Trần Thị Kim Dung - PCN UBKT Thành ủy Tam Kỳ

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?