Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020

Ngày đăng: 9:10 | 29/12/2020 Lượt xem: 158

Sáng ngày 29/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại điểm cầu Trung tâm có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Phan Thái Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành ở tỉnh Quảng Nam.

Theo Báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị, năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 721 tổ chức đảng và 1.649 đảng viên; giám sát chuyên đề 537 tổ chức đảng và 1.074 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 79 tổ chức đảng và 231 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 448 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 369 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 84 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 602 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 436 tổ chức đảng và 470 đảng viên; giải quyết 19 đơn tố cáo đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp xử lý kỷ luật 356 đảng viên vi phạm với các hình thức: khiển trách 254, cảnh cáo 70, cách chức 4 và khai trừ 28 đảng viên. Có 5 đảng viên khiếu nại kỷ luật Đảng, kết quả giải quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật 3 trường hợp, xoá hình thức kỷ luật 1 trường hợp, giảm hình thức kỷ luật từ cảnh cáo xuống khiển trách 1 trường hợp.


Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Phát biểu thảo luận tại hội nghị có 8 ý kiến đâị diện cho các đơn vị Thành ủy Hội An; Huyện ủy Duy Xuyên, Quế Sơn, Bắc Trà My... Các ý kiến phát biểu thảo luận thể hiện sự thống nhất cao với nội dung báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị, đồng thời làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thức hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2020; đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy một số vấn đề liên quan đến tiêu chí thi đua, khen thưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp cụ kiểm tra...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp. Năm 2020, các cấp ủy đã tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp. UBKT các cấp thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó, thường xuyên theo dõi, giám sát nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tốt đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, nhất là đơn tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; tham mưu thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, góp phần quan trọng trong tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trước mắt là Hướng dẫn số 13 của UBKT Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng và tổ chức thực hiện thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, củng cố, kiện toàn nhân sự UBKT và bộ máy cơ quan UBKT đảm bảo số lượng, chất lượng.
UBKT các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao và thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng cấp dưới và tình hình đảng viên; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; khi cần thiết kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới cách cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện tổ chức đảng cấp dưới quản lý.
Cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn chủ động tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định và tăng cường trách nhiệm, phối hợp với UBKT cùng cấp trong việc theo dõi, giám sát, phát hiện, cung cấp thông tin dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng và đồng chí Phan Thái Bình đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho UBKT Huyện uỷ Thăng Bình, dẫn đầu Cụm thi đua đồng bằng và UBKT Huyện uỷ Bắc Trà My, dẫn đầu Cụm thi đua miền núi.


Tác giả: Nguyễn Văn Việt

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?