Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tiên Phước: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 14:02 | 21/07/2022 Lượt xem: 406

Vào ngày 18/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quán triệt Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Dương  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Thị Xuân Diệu - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, các đồng chí là lãnh đạo, ủy viên, chuyên viên UBKT Huyện ủy khóa XVII và 32 đồng chí là Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra của 17 UBKT Đảng ủy cơ sở.


Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBKT Huyện ủy tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu ban hành Chương trình số 27-CTr/HU và Kế hoạch số 72-KH/HU về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025; tham mưu sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan; các quy định và quy trình về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy.Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ, thông tin thời sự và quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với hơn 300 đồng chí cấp ủy cơ sở, UBKT đảng ủy, bí thư chi bộ thôn, khối phố và cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra 07 tổ chức đảng và đảng 9 đảng viên, giám sát 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên. UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng và 04 UBKT Đảng ủy cơ sở đạt 100%  kế hoạch; giám sát chuyên đề đối với 05 tổ chức đảng và 06 đảng viên, đạt 83,33% kế hoạch. Giải quyết tố cáo theo thẩm quyền 01 đơn tố cáo đối với 01 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy...

Đảng ủy cơ sở kiểm tra 11 tổ chức đảng và 11 đảng viên; giám sát 07 tổ chức đảng và 07 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức đảng và 10 đảng viên, qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 02 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 14 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 06 tổ chức đảng; giám sát đối với 09 tổ chức đảng và 09 đảng viên. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022, các tổ chức đảng và UBKT các cấp đã kịp thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong thời gian đến UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp tục tham mưu và thực hiện thắng lợi chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Tổ chức quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến từng chi bộ, đảng viên. Tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng trên các lĩnh vực nổi cộm như: quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu từ công, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống... Phải chủ động nắm tình hình và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh vi phạm. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tác giả: Tin, ảnh Lưu Thị Mỹ Hạnh - UBKT Huyện ủy Tiên Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?