Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 15:04 | 21/07/2022 Lượt xem: 644

Chiều ngày 21/7, tại huyện Thăng Bình, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Quang Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn V – Cơ quan UBKT Trung ương, đồng chí Lê Quang Hạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình và các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, cán bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2022. Kết quả cho thấy, ngay đầu năm 2022, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025, đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp huyện và cơ sở đã tích cực, chủ động quán triệt và xây dựng văn bản cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến về công tác cán bộ (khen thưởng, bổ nhiệm, luân chuyến, giới thiệu ứng cử...) thuộc diện cấp ủy quản lý.
Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp kiểm tra 247 tổ chức đảng (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021) và 718 đảng viên (tăng 25%), giám sát chuyên đề 181 tổ chức đảng (tăng 8%) và 509 đảng viên (tăng 46%). UBKT các cấp kiểm tra 43 tổ chức đảng (tăng 72%) và 141 đảng viên (tăng 88%) khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 08 tổ chức đảng và 29 đảng viên; kiểm tra 227 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra 154 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 36 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; kiểm tra 221 tổ chức đảng (tăng 7%) về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 173 tổ chức đảng và 205 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 11 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 03 đảng viên.
Qua kiểm tra, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp kết luận rõ các vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân; đã thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm với các hình thức. Nội dung vi phạm: quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, cố ý làm trái; đánh bạc; vi phạm Luật an toàn giao thông; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy huyện và cơ sở triển khai và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chậm so với kế hoạch đề ra; UBKT các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đa số UBKT đảng ủy cơ sở chưa kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tỷ lệ chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm qua giám sát chuyên đề vẫn còn thấp và chưa phản ánh đúng thực tế vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa triệt để...
Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Thiên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung trong các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; những điểm mới trong Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy và UBKT các cấp đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật vẫn còn nhiều vi phạm mới phát sinh với tính chất, quy mô và mức độ nghiêm trọng hơn, gây bức xúc trong xã hội. Điều này cho thấy trách nhiệm của UBKT các cấp và của mỗi cán bộ kiểm tra càng phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phan Thái Bình yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ; chú trọng chỉ đạo, khắc phục những khuyết điểm, vi phạm phát hiện sau kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt Kết luận của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ kiểm tra và các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên. UBKT các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu cấp ủy và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.


Tác giả: Tin, ảnh Nguyễn Văn Việt - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?