Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày đăng: 14:33 | 05/08/2022 Lượt xem: 692

Ngày 04/8/2022, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra của 24 đảng ủy trực thuộc Thị ủy Điện Bàn.

Nội dung tập huấn chủ yếu là quán triệt và áp dụng quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo Quy định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương trên tinh thần chắt lọc, phổ biến những nội dung, quy trình, thủ tục cơ bản, cụ thể, dễ hiểu nhất để UBKT các đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện về tổ chức bộ máy, thẩm quyền, điều kiện làm việc và mối quan hệ công tác ở cơ sở.


Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, trên cơ sở phát hiện, tổng hợp những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn kiểm tra, giám sát và kế thừa các biểu mẫu của UBKT Trung ương đã ban hành, đồng thời vận dụng các quy định mới của Trung ương,… UBKT Thị ủy đã biên soạn danh mục và bộ hồ sơ mẫu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật rất cụ thể, chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định để UBKT đảng ủy cơ sở dễ dàng vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài nội dung tập huấn lần này, từ đầu năm 2022 đến nay, UBKT Thị ủy Điện Bàn đã tổ chức các hội nghị quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 – 2025.

Tác giả: Tin, ảnh Đặng Hữu Hải - UBKT Thị ủy Điện Bàn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?