Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngày đăng: 10:21 | 20/12/2022 Lượt xem: 531

Chiều ngày 19/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Báo Quảng Nam, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các đồng chí trong Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.


Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, năm tiếp tục khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát sinh phải triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Tuy nhiên, trong bối cảnh của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh, lây lan trên diện rộng diễn ra trong đầu quý I/2022 và tình hình thiên tai bão, lụt trong những tháng cuối năm, đã ảnh hưởng nhất định trong công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Song, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện tốt Chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các cơ quan đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có chuyển biến tốt; gắn với việc theo dõi, nắm bắt tình hình, thông tin, dư luận liên quan đến các tổ chức đảng và đảng viên.

Mối quan hệ công tác giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan phối hợp có chuyển biến tích cực. UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 và phối hợp trong triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra. Cùng với việc triển khai thực hiện các quy định, quy trình, quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng mới ban hành, các cơ quan phối hợp đã thực hiện chặt chẽ việc thẩm tra công tác cán bộ; kịp thời giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của đảng viên và tổ chức đảng, nhất là phục vụ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030. Qua đó, giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2022 vẫn còn một số hạn chế nhất định, như việc trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều (giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan phối hợp và ngược lại) liên quan đến nội dung phối hợp tuy có thực hiện nhưng còn hạn chế so với yêu cầu, nhất là những thông tin liên quan đến tình hình sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên mà các cơ quan phối hợp có được thông qua kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông qua tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của công dân. Một số cơ quan phối hợp thực hiện chưa đầy đủ việc thông báo hoặc mời UBKT Tỉnh ủy tham gia các kỳ họp thường kỳ hoặc đột xuất bàn nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Việc trao đổi, cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn ít.

Trong thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. UBKT Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, tránh chống chéo. Đồng thời, bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, các cơ quan tích cực phối hợp với UBKT Tỉnh ủy triển khai thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận kịp thời, đảm bảo chất lượng.

2. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, nhất là việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên về những lĩnh vực chủ yếu như: công tác tổ chức, cán bộ; giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, các vụ, việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...; các tổ chức đảng có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết; đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3. Tiếp tục quán triệt các nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác phối hợp cho lãnh đạo, CBCC của cơ quan mình; chủ động cung cấp, trao đổi những thông tin, tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý mà cơ quan thu thập qua tiếp nhận đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, tiếp xúc cử tri, theo dõi quản lý cán bộ và các hoạt động nghiệp vụ khác) để UBKT Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, kiểm tra đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

4. Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường công tác giám sát, phản biện, nắm bắt dư luận xã hội; nhất là phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trong đó, tập trung vào những lĩnh vực như: công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương, chống chạy chức, chạy quyền, chuyển đổi vị trí công tác….

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu thực hiện công tác thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ.

6. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phối hợp rà soát, nắm tình hình công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, nhạy cảm, kéo dài và phối hợp trong việc tham gia ý kiến quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, chức danh tư pháp tại các cơ quan tư pháp tỉnh.

7. UBKT Tỉnh ủy kịp thời cung cấp thông tin về tình hình kiểm tra, giám sát cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh, nhất là kết luận qua các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy về xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.Tác giả: Lê Ngọc Chiến, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?