Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

PAPI - 2018: Quảng Nam tụt hạng

Ngày đăng: 16:11 | 02/04/2019 Lượt xem: 280

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện vừa được công bố trong sáng 2/4.

PAPI bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung; 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. Đây là công cụ giám sát thực thi chính sách, phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp; giúp cho các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo kết quả khảo sát của PAPI năm 2018, chính quyền địa phương còn rất nhiều việc cần phải làm để đáp ứng kỳ vọng ngày một cao của người dân. Khoảng cách giữa điểm cao nhất cấp tỉnh (47.05 điểm) và mức điểm tối đa là 80 điểm (trên thang điểm từ 10 đến 80 điểm cho tất cả tám chỉ số nội dung) còn rất xa. Dữ liệu PAPI 2018 còn chỉ ra, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống và điều kiện kinh tế hộ gia đình có cải thiện, nhưng nhiều người dân, đặc biệt là những người có mức thu nhập thấp, vẫn còn quan ngại về đói nghèo. Người dân cũng chia sẻ suy tư về bất bình đẳng thu nhập gia tăng, ủng hộ bình đẳng giới trong bộ máy chính quyền các cấp (với đa số người dân cho rằng nam giới hay phụ nữ làm lãnh đạo, quản lý không quan trọng), đồng thời bày tỏ quan ngại về hiện trạng tham nhũng lớn và tham nhũng vặt. Họ cũng ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ môi trường và chào đón đầu tư “sạch”, thay vì tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Họ kỳ vọng các thiết chế và chính sách công đảm bảo các nguyên tắc tham gia, công khai, minh bạch, giải trình, trong sạch, phục vụ và bảo vệ môi trường…

Tỉnh Quảng Nam đạt kết quả điểm ở từng lĩnh vực cụ thể như sau: Tham gia của người dân cấp cơ sở: 5,27 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương: 5,05 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; Trách nhiệm giải trình với người dân: 4,99 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 6,64 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; Thủ tục hành chính công: 7,02 điểm - nhóm đạt điểm thấp nhất; Cung ứng dịch vụ công: 7,02 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; Quản trị môi trường: 4,68 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; Quản trị điện tử: 2,47 điểm - nhóm đạt điểm thấp nhất. Tổng điểm của Quảng Nam là 43,14 điểm – xếp vị thứ 33/63 tỉnh, thành phố (tụt 6 bậc so với năm 2017).

Tác giả: Nguyễn Hữu Sáng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?