Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo năm 2019

Ngày đăng: 10:25 | 03/05/2019 Lượt xem: 398

Chiều ngày 02/5/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo năm 2019. Đồng chí Đinh Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Thanh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo năm 2019

Để triển khai thực hiện các mục tiêu về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp để hỗ trợ giảm nghèo; chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện lồng ghép và hỗ trợ có điều kiện cho hộ nghèo khi tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Quỹ vì người nghèo,…từ đó, nhiều địa phương đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch giảm nghèo với các giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện; bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, quan tâm và thực hiện khá đồng bộ; vai trò của MTTQ và các hội, đoàn thể tiếp tục được phát huy; công tác tuyên truyền được tăng cường, đa dạng về nội dung, hình thức; nhận thức về công tác giảm nghèo bền vững đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương và trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nguồn kinh phí bố trí thực hiện chương trình giảm nghèo kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu…
Theo kết quả thống kê tại báo cáo Hội nghị, năm 2018, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 31.537 hộ, tỷ lệ 7,57% và số hộ cận nghèo toàn tỉnh còn 13.841 hộ. Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia bền vững là 265,725 tỷ đồng, giải ngân 241,238 tỷ đồng, đạt 90,97%. Kết quả giảm nghèo năm 2018, đạt và vượt mục tiêu đề ra; tuy nhiên có 3 huyện là Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang không đạt mục tiêu của UBND tỉnh giao; bên cạnh đó tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo mới diễn ra nhiều ở các huyện miền núi.
Cũng tại Hội nghị, các địa phương đã chủ động chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo như: nâng mức cho vay xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo; hỗ trợ toàn diện chính sách y tế và giáo dục cho người dân tộc thiểu số không phân biệt thuộc hộ nghèo hay không nghèo; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững…
Theo Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019, UBND tỉnh đã đặt ra mục tiêu phấn đấu: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, đảm bảo giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, hoàn thành mục tiêu giảm trên 5.000 hộ nghèo và khoảng 3.000 hộ cận nghèo năm 2019 theo nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, trong đó phấn đấu giảm trên 50% số hộ nghèo thuộc chính sách người có công cách mạng (trên 345 hộ) để đến năm 2020 toàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công.
Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: trong thời gian qua, công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo tích cực, thường xuyên và đồng bộ; các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đã và đang được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong công tác giảm nghèo bền vững. 
Với mục tiêu đã được đề ra trong năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: công tác giảm nghèo trong thời gian đến, cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, chủ động, tích cực tham gia của tất cả người dân, nhất là vai trò chủ động của hộ nghèo, hộ cận nghèo cần phải được phát huy cao; việc triển khai thực hiện các giải pháp phải đồng bộ, kịp thời; đảm bảo kết quả giảm nghèo thực chất, không chạy theo thành tích; bên cạnh đó, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các mô hình giảm nghèo hay, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và địa bàn nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo năm 2019 đã đề ra…/.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?