Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy

Ngày đăng: 7:05 | 18/07/2020 Lượt xem: 382

Sáng 17/7/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 với các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, có đồng chí Mai Văn Tám, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 
Ảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, các ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, tạo được những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, nổi bật như: Công tác nghiên cứu, đề xuất được chú trọng, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động tham mưu ban thường vụ, thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt được kết quả bước đầu khá toàn diện; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài, xử lý có hiệu quả các vấn đề mới phát sinh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hiệu quả, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; chất lượng thẩm định đề án, tham gia ý kiến văn bản được nâng lên; công tác tham mưu giúp tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được đẩy mạnh theo hướng chất lượng, hiệu quả, kịp thời; công tác tham mưu giúp Bí thư cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được thực hiện tốt, tạo được niềm tin của của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
Tại Hội nghị, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã thảo luận, đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ban nội chính trong thời gian đến; trong đó, có việc nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát; công tác tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị,...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu thường trực, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2019 - 2020 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" xảy ra trên địa bàn và tiếp tục tham mưu ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy kiện toàn tổ chức, bộ máy theo Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, nhất là tham mưu về cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh về công tác tại các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.


Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?