Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư huyện Đông Giang

Ngày đăng: 18:06 | 16/06/2022 Lượt xem: 449

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang.

 
Ảnh buổi kiểm tra của Đoàn

Qua khảo sát thực tế tại Đảng ủy xã Mà Cooih, Đảng ủy thị trấn Prao, Văn phòng Huyện ủy và nghe Thường trực Huyện ủy Đông Giang báo cáo tình hình, Đoàn kiểm tra nhận thấy từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Đông Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương tổ chức, triển khai kịp thời quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó đã kịp thời triển khai thực hiện, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; đã kịp thời ban hành Quy chế tiếp dân, lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng của đồng chí Bí thư Huyện ủy và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt; công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm thực hiện đúng quy định, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; định kỳ hằng năm đồng chí Bí thư Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại với nhân dân để nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Tại buổi kiểm tra, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi nhiều ý kiến với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư trong thời gian đến. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang trong việc tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Đông Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; kịp thời tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức tiếp công dân và đối thoại với nhân dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan tiếp nhận và giải quyết rốt ráo, kịp thời đơn thư của công dân, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, không để tạo thành điểm nóng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tác giả: Nguyên Văn Dũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?