Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ngành Nội chính Đảng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày đăng: 18:35 | 04/01/2023 Lượt xem: 289

Sáng ngày 04-01-2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có hơn 30 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính tỉnh và cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự Hội nghị; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Chủ trì Hội nghị.

 
Ảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam
Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, năm 2022, bên cạnh thuận lợi, còn có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Nội chính Đảng đã rất nỗ lực, cố gắng, chủ động triển khai nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm đề ra; toàn ngành đã tập trung tham mưu cho Trung ương, cấp ủy địa phương thông qua, ban hành nhiều đề án, chủ trương, chính sách về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nổi lên là tham mưu Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng Nà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tham mưu Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012-2022; công tác tham mưu của ngành Nội chính Đảng đảm bảo cân đối, hài hòa ở 03 mảng cụ thể về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, việc tham mưu ngày càng đi vào toàn diện và có chiều sâu. Ngành Nội chính Đảng tiếp tục thể hiện “đúng vai, thuộc bài” là cơ quan thường trực của 02 Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về cải cách tư pháp, thể hiện rõ sự bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong công tác tham mưu chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, trong đó có các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, trong năm đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã đi vào hoạt động và mang lại kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo sự tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội chính Đảng trong năm qua và yêu cầu trong năm đến, phát huy kết quả đạt được, ngành Nội chính Đảng từ Trung ương đến địa phương chủ động tham mưu đề xuất với Trung ương, với cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả vai trò Cơ quan thường trực 02 ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về cải cách tư pháp; tham mưu xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo không để bị động, bất ngờ, chủ động theo dõi, đôn đốc các cấp ủy tổ chức đảng trong thực hiện công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để kéo dài, phức tạp, xảy ra điểm nóng; quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Tác giả: Tin, ảnh Nguyễn Văn Dũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?