Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Quế Sơn: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

Ngày đăng: 9:58 | 04/06/2019 Lượt xem: 200

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện Quế Sơn tổ chức mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh, công tác quốc phòng quân sự địa phương cho đối tượng 4 năm 2019, với 187 học viên là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tham gia học tập.

 
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 tại huyện Quế Sơn

Quá trình học tập các học viên được truyền đạt một số chuyên đề chính, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ;  Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; ...
Trên cơ sở những kiến thức đã được tiếp thu giúp cho các học viên nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó làm cơ sở để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vận dụng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho phù hợp với tình hình của địa phương và các cơ quan đơn vị.
Các lớp bồi dưỡng được tổ chức một cách nghiêm túc, học viên được đánh giá mức độ chuyên cần học tập và kết quả bài thu hoạch làm cơ sở để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Tác giả: BTGHU Quế Sơn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?