Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Phú Ninh: Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Ngày đăng: 15:49 | 26/09/2019 Lượt xem: 215

Sáng ngày 25/8/2019, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương tại huyện Phú Ninh

Theo báo cáo đánh giá, trong 10 năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định 1435-QĐ/TU, ngày 22/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan xã, phường, thị trấn” và các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trên cơ sở đó, các chi bộ quân sự xã, thị trấn tổ chức hoạt động đạt được kết quả thiết thực trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị theo quy định của cấp trên giao, từ đó làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy ở địa phương trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.
Chi bộ quân sự xã, thị trấn làm tốt chức năng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thể hiện rõ vai trò làm tham mưu và sự phối hợp của Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn với các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên từng địa bàn xã vững chắc. Chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ quân sự thường xuyên giữ vững nguyên tắc trong thực hiện các mối quan hệ đã được quy định trong Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định 1435-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và các mối quan hệ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.
Thực tiễn hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn trong những năm qua đã chứng minh rõ vai trò lãnh đạo, làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh. Do đó, khẳng định việc xây dựng chi bộ quân sự xã, thị trấn là yêu cầu cần thiết để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các xã, thị trấn cần tiếp tục lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian đến Đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ quân sự xã, thị trấn tăng cường công tác quán triệt các văn bản quy định của Trung ương, Tỉnh, huyện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ quân sự xã, thị trấn; tập trung công tác củng cố, kiện toàn chi ủy chi bộ quân sự đảm bảo theo Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định 1435-QĐ/TU, ngày 22/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường quản lý, định hướng tư tưởng cho đảng viên ở chi, đảng bộ mình; tập trung rà soát lại lực lượng dân quân để có giải pháp cụ thể củng cố, kiện toàn; làm tốt công tác phát triển đảng viên theo Quy định 1435-QĐ/TU ngày 22/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Tác giả: Vân Anh - VPHU Phú Ninh

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?