Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đảng bộ Quân sự huyện Thăng Bình quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Ngày đăng: 9:48 | 03/06/2020 Lượt xem: 633

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Thăng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã lãnh đạo lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Phát huy vai trò tham mưu cho Huyện uỷ, UBND, phối hợp với các ngành, đoàn thể và cấp uỷ chính quyền các xã, thị trấn xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ gắn với củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân đạt kết quả tích cực. Lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; tổ chức tốt các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các tình huống về ANTT ở cơ sở. Thường xuyên củng cố và tăng cường lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV), chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng DQTV và DBĐV. Thực hiện đúng Luật Dân quân tự vệ, đăng ký độ tuổi công dân đạt 100%. Tỷ lệ đảng trong DQTV đạt 33,69% (vượt 0,97%). 100% chỉ huy trưởng được cơ cấu cấp ủy địa phương cùng cấp, giữ vững 100% chi bộ quân sự có chi ủy. 
Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện được đẩy mạnh đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 5 năm qua, Đảng ủy-Ban CHQS huyện đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự tuổi 17 hằng năm đạt 100%. Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, giao quân 1.511 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn được thực hiện chặt chẽ. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 22/22 xã, thị trấn đạt mục đích yêu cầu đề ra. Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tích cực thực hiện các chương trình giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, huy động xây dựng 61 nhà tình nghĩa; khảo sát, quy tập 30 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang địa phương; tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; đặc biệt thời gian qua đã tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Phong trào "LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu" đạt nhiều kết quả, hoàn thành kết nghĩa xây dựng nông thôn mới với các xã Bình Sa, Bình Lãnh, xây dựng 5 công trình "Đoàn kết quân dân", lực lượng dân quân tham gia gần 3000 ngày công làm công tác dân vận, xây dựng, sửa chữa 16 nhà tình thương, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ (02 năm 2018 - 2019 Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 
Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ các cuộc tranh chấp biên giới, lãnh thổ, tài nguyên và khủng bố vẫn gia tăng, nhất là tình hình Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục các hoạt động ''Diễn biến hoà bình'', bạo loạn lật đổ; lợi dụng vấn đề “dân tộc, dân chủ, nhân quyền”, “tự do tôn giáo”; âm mưu chống phá và ý đồ, hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các thế lực thù địch; mưu đồ thực hiện “phi chính trị hoá quân đội” nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT, xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta.
Trước tình hình trên, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định những rõ phương hướng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến, đó là:
Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, trong Đảng bộ; tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QSĐP. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và các địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, làm cho các cấp, các ngành và toàn dân nâng cao cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 
Tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, bảo đảm hậu cần và phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng tham gia có hiệu quả các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai. Hằng năm phải xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an, Đồn Biên phòng Bình Minh, Kiểm Lâm và các lực lượng khác theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện tốt chế độ giao ban, nắm tình hình không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng DQTV, DBĐV; xây dựng ý thức thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội; củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân. Phát huy vai trò của Quân đội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. 
Tiếp tục củng cố, kiện toàn, các tổ chức LLVT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đảm bảo số lượng và chất lượng. Tiếp tục chọn nguồn đưa đi đào tạo cán bộ quân sự xã, thị trấn để kịp thời thay thế những cán bộ chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn yếu về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, kém về phẩm chất đạo đức; thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, công tác giao quân đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, trong một số cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, chấp hành Điều lệ Đảng, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt trong mọi hoạt động của LLVT địa phương. 
Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ đến, Đảng bộ Quân sự huyện tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, quyết tâm xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Tác giả: Trung Hiếu

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?