Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đại Lộc: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2020

Ngày đăng: 9:39 | 10/02/2020 Lượt xem: 59

Sáng ngày 10/02/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2020. Tham gia lớp học có 71 học viên là những đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

 
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2020 tại huyện Đại Lộc

Tại đây, các học viên sẽ được tiếp thu một số chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên khi tham gia hàng ngũ của Đảng. 
Ngoài ra, Ban tổ chức lớp học cũng tạo điều kiện để các học viên đi tham quan ở một số di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện. 
Lớp học  diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19/02/2020. 

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?