Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Nam Trà My mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020

Ngày đăng: 17:15 | 18/05/2020 Lượt xem: 34

Sáng ngày 18/5/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020. Tham dự lớp bồi dưỡng có 104 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 
Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới tại huyện Nam Trà My

Trong thời gian 01 tuần từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020, các học viên sẽ được quán triệt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển GD&ĐT, KH-CN, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các học viên tham gia khóa học với thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp học. Tham gia học tập và các hoạt động của lớp đầy đủ nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị bản thân, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.

Tác giả: BTGHU Nam Trà My

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?