Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

NHỮNG KẾT QUẢ SAU 4 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Ngày đăng: 14:19 | 23/06/2020 Lượt xem: 50

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị) , dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn và cả hệ thống chính trị đã tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên tục, tự giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nội dung từng chuyên đề, đồng thời, lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị… được duy trì và phát huy kể từ khi thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, từ năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trở thành công việc thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều địa phương, đơn vị đã duy trì việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú. Nhiều cơ quan, đơn vị sưu tầm những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức kể chuyện những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt công tác tư tưởng vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, tọa đàm, thi viết về gương điển hình…
Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đều chú trọng lựa chọn từ 2 - 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, liên quan đến trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là những vụ việc được phát hiện qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, 100% tổ chức đảng trên địa bàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cuối năm, các chi bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều gắn kết quả thực hiện bản cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm.
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo bước chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội. Trong 04 năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như mô hình xây dựng tủ thuốc gia đình tại thôn Tiên Tráng xã Tiên Hà, mô hình xây dựng camera an ninh tại thị trấn Tiên Kỳ, mô hình hủ gạo tình thương, heo đất khuyến học, vì người nghèo tại xã Tiên Hiệp, Tiên Cảnh, Đảng ủy Quân sự huyện, Chi bộ Ban Tuyên giáo, Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Quản lý Dự án ĐTXDCB huyện, mô hình nghe dân nói-nói dân nghe tại xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, mô hình tọa đàm “lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại các xã như: Tiên Cảnh, Tiên Phong, Tiên Mỹ... mang lại hiệu quả, nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết triệt để, hợp lòng dân. Nhiều mô hình được các cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả nổi bật như phát động phong trào thực hiện “Hố rác tự hủy tại gia đình” nhằm bảo vệ môi trường (Tiên Sơn); mô hình“Nhà sạch-vườn đẹp” tại thôn 4 xã Tiên Cảnh; phong trào “Ngày vì đồng đội” của Hội CCB xã Tiên Lộc nhằm giúp đỡ cho gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, hội viên CCB gặp khó khăn đột xuất. Nhiều cá nhân tiêu biểu tại các xã Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên An, Tiên Cẩm, Tiên Cảnh, Tiên Châu.... sẵn sàng hiến đất, đóng góp ngày công làm giao thông nông thôn góp phần thực hiện xây dựng Nông thôn mới và các công trình phục vụ dân sinh và hàng trăm mô hình khác đã và đang nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 04 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã khen thưởng cho 31 tập thể, 84 cá nhân; Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã khen thưởng cho 9 tập thể, 19 cá nhân; đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương cho 34 tập thể và 68 cá nhân có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nhìn chung, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc, bài bản, kịp thời, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và được cán bộ, đảng viên hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào sinh hoạt đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Nhiều tổ chức Đảng đã chú trọng chọn nội dung còn khó khăn, tồn tại, bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả cao; bước đầu đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực sự đổi mới lề lối, tác phong làm việc; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiên phong, gương mẫu học và làm theo Bác, chủ động gần dân, sát dân, “nói ít, làm nhiều”, “nói đi đôi với làm”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sinh hoạt thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, mỗi cán cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, là tấm gương sáng, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, mà cụ thể:
Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu sâu sắc các nội dung Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào nội dung chuyên đề năm 2020 và những chuyên đề đã học, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng và thực hiện có kết quả bản cam kết của cá nhân về tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp, gắn nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình, bản thân mình.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, học tập những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao của bản thân để thường xuyên học tập. 
Thứ ba, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu các cấp. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm bảo đảm tính thiết thực, cụ thể, đồng thời phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", kết hợp với các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục. 
Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện các tấm gương điển hình tiên tiến, mẫu mực trong học tập, trong từng việc làm cụ thể, có sức ảnh hưởng lớn, làm cơ sở để tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương “người tốt, việc tốt” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phải gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức hằng quý, hằng năm và cả nhiệm kỳ, để kịp thời rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.
Thứ năm, quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đây là việc làm rất quan trọng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu, rộng. Vì vậy, công tác này phải được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân. Cấp ủy, người đứng đầu làm tốt công tác sơ, tổng kết; kết hợp chặt chẽ giữa biểu dương định kỳ với thường xuyên qua giao ban, hội ý; giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao.

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU Tiên Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?