Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

BẮC TRÀ MY HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI CÁC TCCS ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HUYỆN, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày đăng: 16:50 | 26/06/2020 Lượt xem: 17

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, đến ngày 19/6/2020, huyện Bắc Trà My đã hoàn thành công tác Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ thị trấn Trà My được chọn làm đại hội điểm

Thực hiện Thông tri số 64-TT/HU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2020 – 2025” và Kế hoạch số 105-KH/HU, ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My về “Chuẩn bị và tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ Thị trấn Trà My và Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội tại các tổ chức cơ sở Đảng của huyện. 
Qua đại hội, nhìn chung công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. 
Công tác thông tin, tuyên truyền đại hội, nhất là tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động về cơ sở được huyện đặc biệt chú trọng, đã tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện. 
Công tác xây dựng Văn kiện phục vụ Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đề ra. Việc góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX được nghiên cứu, thảo luận, đóng góp trước khi diễn ra Đại hội và được cấp ủy tổng hợp báo cáo tại đại hội. Đảng viên cơ bản thống nhất và đánh giá cao về nội dung dự thảo các văn kiện. 
Công tác nhân sự được thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn và cơ cấu. Đại hội cấp cơ sở huyện Bắc Trà My đã bầu cử 163 đồng chí vào cấp ủy cơ sở. Trong đó, số cấp ủy tham gia lần đầu là 47 đồng chí, tỷ lệ 28,8%; nữ: 49 đồng chí, tỷ lệ 30,1%; dân tộc thiểu số: 80 đồng chí, tỷ lệ 49,1%. Về độ tuổi: dưới 35 tuổi: 41 đồng chí, tỷ lệ 25,2%; từ 35- dưới 40 tuổi: 68 đồng chí, tỷ lệ 41,7%; từ 40- dưới 50: 42 đồng chí, tỷ lệ 25,8%; trên 50 tuổi: 12 đồng chí, tỷ lệ 7,36%. Về trình độ chuyên môn: Trung cấp: 11 đồng chí, cao đẳng: 02 đồng chí; đại học: 150 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp và tương đương: 142 đồng chí, tỷ lệ 87,1%; cao cấp, cử nhân và tương đương: 21 đồng chí, tỷ lệ 12,9%. 
Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện Bắc Trà My. Thành công của Đại hội đã khẳng định sự trí tuệ, bản lĩnh, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Trà My, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tác giả: Trần Thị Phượng

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?