Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 16:28 | 23/07/2020 Lượt xem: 201

Trong 3 ngày (từ ngày 21-23/7/2020), Đảng bộ huyện Duy Xuyên đã long trọng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở ban ngành cùng 294 đảng viên đại diện 4.187 đảng viên toàn Đảng bộ…

 
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định: Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối diện với không ít những khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Knh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ tăng trưởng nhanh; công tác quy hoạch ngày càng chất lượng hơn, kết cấu hạ tầng phát triển khá mạnh, đồng bộ, hiệu quả nhất là hệ thống giao thông và trường học, cơ sở y tế; hoạt động tài chính chuyển biến mạnh, thu ngân sách từ phát triển kinh tế tăng nhanh; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt gần 50 triệu đồng/người/năm. Văn hóa - xã hội tiếp tục khởi sắc; công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hoạt động hành chính ngày càng rộng rãi; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng rộng khắp; chất lượng giáo dục được giữ vững và nâng lên; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt cao; các chính sách người có công và an sinh xã hội được thực hiện chu đáo; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ em đạt kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định; bộ máy chính quyền được tập trung xây dựng, củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.
Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 5 năm đến (2020-2025) là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Giữ gìn và phát huy tốt truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương, đất nước; phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tạo lập sự đồng thuận cao trong xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp với ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là: đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng - đô thị, phát triển du lịch và nguồn nhân lực. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, tạo lập sự phát triển ngày càng toàn diện và bền vững. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Duy Xuyên xác định sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trọng tâm đó là: Phát triển kinh tế toàn diện và bền vững theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; tập trung sức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá xuyên suốt 5 năm tới là: đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng - đô thị, đẩy mạnh phát triển du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường và năng lực thích ứng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao quả công tác thông tin - truyền thông, xây dựng đời sống văn hóa; giáo dục - đào tạo; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống; các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm sóc, bảo vệ trẻ em và dân số - gia đình. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và định hướng những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm mà Đảng bộ huyện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ đến đó là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đảm bảo các nguyên tắc, kỷ cương và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, khắc phục tình trạng hẫng hụt trong công tác cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện... 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sáng suốt, Đại hội đã bầu 41 đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí, đồng chí Nguyễn Công Dũng tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện uỷ khoá XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu các đồng chí Nguyễn Quang Mạnh, Phan Xuân Cảnh tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy; bầu ủy viên UBKT gồm 6 đồng chí, đồng chí Trương Công Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII gồm 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

Tác giả: Thái Hằng

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?