Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Nam Giang: Khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII, năm 2020

Ngày đăng: 9:31 | 16/09/2020 Lượt xem: 40

Sáng ngày 15/9/2020, Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII, năm 2020. Dự Lễ khai giảng có đồng chí La Lim Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng Huyện ủy; các đồng chí giảng viên của huyện cùng với 43 đồng chí học viên là cán bộ, đảng viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

 
Quang cảnh Khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII, năm 2020 tại huyện Nam Giang

Tham gia khoá học, học viên được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị, gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền… 
Thông qua học tập giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Đồng thời, giúp học viên vận dụng những kiến thức được học áp dụng vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ngoài ra, theo chương trình khóa học, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn dành thời gian để thông tin báo cáo thời sự trong nước và Quốc tế; ôn tập, hệ thống kiến thức cho học viên. Cuối khóa học, các học viên đáp ứng các yêu cầu về học tập và rèn luyện sẽ được thi tốt nghiệp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị theo quy định. 

Tác giả: BTGHU Nam Giang

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?