Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội An: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Ngày đăng: 14:23 | 29/01/2021 Lượt xem: 477

Ngày 28/01/2021, tại Hội trường Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 200 cán bộ chủ chốt của thành phố.

 
Quang cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tại thành phố Hội An

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thành ủy viên và Ủy viên UBKT khóa XVIII; tập thể Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố; đội ngũ Báo cáo viên Thành ủy; Tập thể ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, phường; Trưởng, phó ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng ủy cơ sở trực thuộc.
Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt. Yêu cầu, các cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu, nắm vững các nội dung của Nghị quyết để triển khai thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nghị quyết lần thứ XXII của tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống và quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt Chuyên đề tổng quát “Giới thiệu tiêu đề Báo cáo chính trị. Khái quát về thành tựu và hạn chế, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Chuyên đề về “Tăng cường xây dựng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt Chuyên đề “Tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2020 – 2025”; đồng chí Đinh Phú Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Chuyên đề “Những giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030” và Chuyên đề “Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác đối ngoại”.

Tác giả: Nhật Quang

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?