Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tam Kỳ: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I năm 2022

Ngày đăng: 14:18 | 21/06/2022 Lượt xem: 22

Sáng ngày 21/6/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I cho 52 đối tượng là đảng viên dự bị, chưa tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đang sinh hoạt tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đến dự và phát biểu khai mạc.

 
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Khai mạc lớp học có đại biểu đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra cùng đến tham dự. Trong 8 ngày học tập (từ 21/6 - 30/6), các học viên được nghe Báo cáo viên Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KT - XH của Đảng; Phát triển Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển XH; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung các bài học có sự điều chỉnh, bổ sung kiến thức mới (theo tài liệu bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới do NXB chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội-2022).
Qua đó, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới có được những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, từ đó vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vào thực tế công tác đạt hiệu quả tốt hơn; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đảng viên chính thức, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Phát biểu khai giảng khóa học, đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí báo cáo viên và toàn thể học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, nền nếp và hoàn thành bảo đảm chất lượng nội dung chương trình khóa học.

Tác giả: Tin, ảnh Trần Thị Ly A - BTG Thành uỷ Tam Kỳ

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?