Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tài liệu hội nghị

STTTiêu đề tài liệuThời gian hết hạn
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 184 items in 19 pages
81 Dự thảo quy chế Tỉnh ủy sửa đổi năm 2018 30/03/2018 07:30
82 Kết luận HNTU lần thứ 11 (khóa XXI) 30/03/2018 07:30
83 Chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 (7h30, ngày 30-3-2018) 30/03/2018 07:30
84 Báo cáo quý I năm 2018 -Mới 30/03/2018 07:30
85 Chương trình Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 14/03/2018 08:00
86 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (13h30 ngay 17-01-2018) 17/01/2018 13:30
87 kế hoạch thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới 17/01/2018 13:30
88 Gợi ý thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy thông qua các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII 17/01/2018 13:30
89 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 17/01/2018 13:30
90 Báo cáo tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (phục vụ Hội nghị VPCU ngày 10-01-2018) 10/01/2018 14:00
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?