Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tài liệu hội nghị

Tài liệu HNTU lần thứ 20(riêng DT lần 02 Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ khóa XXI đã gửi cho các đ/c TUV theo Công văn số 14-CV/TBVK)
Vào lúc: 07h30, Ngày 10 tháng 07 năm 2020
Nội dung:
Tài liệu HNTU lần thứ 20(riêng DT lần 02 Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ khóa XXI đã gửi cho các đ/c TUV theo Công văn số 14-CV/TBVK)
Tài liệu đính kèm:
Bao_cao_6_thang_tinh_uy_2020.doc
149-BC-BCSÐ_UBND.pdf
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?