Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Văn kiện Đảng

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 745 items in 38 pages
304-BC/TU 18/07/2018 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện các nghị quyết Họi nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII về kinh tế thị trường
302-BC/TU 16/07/2018 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
973-QĐ/TU 14/07/2018 Về ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam
29-CT/TU 06/07/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới
16-CTr/TU 28/06/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của BCT về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm ...
162-KH/TU 20/06/2018 Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tryền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
296-BC/TU 19/06/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW (X) về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
292-BC/TU 07/06/2018 Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT quản lý tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách
160-KH/TU 31/05/2018 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của BCT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, ...
289-BC/TU 31/05/2018 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Quảng Nam
288-BC/TU 31/05/2018 Báo cáo tháng 5 năm 2018
287-BC/TU 29/05/2018 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của BBT TW Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
01-QĐi/TU 28/05/2018 Tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
286-BC/TU 25/05/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh
284-BC/TU 21/05/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 06-8-2008 của BCH TW Đảng (X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- ...
283-BC/TU 21/05/2018 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2017
279-BC/TU 27/04/2018 Báo cáo tháng 4 năm 2018
278-BC/TC 26/04/2018 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của BCH TW Đảng (XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân ...
156-KH/TU 26/04/2018 Sơ kết 5 năm thực hiện CTHĐ số 25-CTr/TU ngày 27-8-2013 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của BCH TW Đảng (XI) về tăng cường và đổi ...
155-KH/TU 26/04/2018 Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?