Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Văn kiện Đảng

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 746 items in 38 pages
269-KH/TU 16/10/2019 Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ...
443-BC/TU 15/10/2019 Đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm
441-BC/TU 14/10/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế- xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số ...
438-BC/TU 04/10/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, ...
437-BC/TU 30/09/2019 Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1403-QĐ/TU 30/09/2019 Thay đổi thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
265-KH/TU 23/09/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 7 khóa X về xây ...
266-KH/TU 23/09/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XI về ...
436-BC/TU 18/09/2019 Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo ...
435-BC/TU 16/09/2019 Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười BCH TW Đảng khóa XII của Chỉ thị số 35-CT/TW ...
263-KH/TU 16/09/2019 Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung và ...
2237-CV/TU 11/09/2019 Chuẩn bị nội dung phục vụ biên soạn Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII
2231-CV/TU 09/09/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của ban Bí thư
261-KH/TU 05/09/2019 Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh Quảng Nam năm 2019
432-BC/TU 03/09/2019 Báo cáo tháng 8 năm 2019
431-BC/TU 30/08/2019 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức ...
504-KL/TU 27/08/2019 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh ...
430-BC/TU 23/08/2019 Điển hình về một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh
429-BC/TU 15/08/2019 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính ...
428-BC/TU 15/08/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ...
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?