Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Văn kiện Đảng

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 746 items in 38 pages
332-KL/TU 14/11/2018 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 ...
15-QĐi/TU 14/11/2018 Khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ
13-NQ/TU 09/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai ...
09-QĐi/TU 02/11/2018 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy
10-QĐi/TU 02/11/2018 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
11-QĐi/TU 02/11/2018 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy
12-QĐi/TU 02/11/2018 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan UBKT Tỉnh ủy
13-QĐi/TU 02/11/2018 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy
14-QĐi/TU 02/11/2018 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy
336-BC/TU 30/10/2018 Báo cáo tháng 10/2018 của Tỉnh ủy
08-QĐi/TU 25/10/2018 Về phối hợp thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm tra phấm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy ...
17-CTr/TU 25/10/2018 Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCH TW khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
187-KH/TU 25/10/2018 Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của BCH TW Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực ...
1027-QĐ/TU 24/10/2018 Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ tỉnh
186-KH/TU 24/10/2018 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng ...
332-BC/TU 24/10/2018 Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
185-KH/TU 23/10/2018 Thực hiện Chỉ thị só 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư TW Đảng (XII) về "tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên ...
329-BC/TU 18/10/2018 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong tâm quý IV/2018
31-CT/TU 10/10/2018 Tập trung thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
183-KH/TU 08/10/2018 Kế hoạch thi nâng ngạch và xét thăng hạn viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH trên địa bàn tỉnh
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?