Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tài liệu hội nghị

Tài liệu Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XXI
Vào lúc: 09h56, Ngày 12 tháng 12 năm 2019
Nội dung:
Tài liệu Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XXI
Tài liệu đính kèm:
Du_thao_BC_nam_2019_(trinh_Tinh_uy).doc
du_thao_CTCT_nam_2020_(trinh_Tinh_uy_chinh_thuc).doc
Goi_y_thao_luan_HNTU_18.doc
Nghi_quyet_nam_2020_(Chinh)_9.12.doc
Phu_luc_BC_nam_2019.docx
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?